Flauenskjold Kro 1930 med købmandsbutik i gavlen og ny tilbygning med toiletter og sal mod øst.

Flauenskjold Kro 1930 med købmandsbutik i gavlen og ny tilbygning med toiletter og sal mod øst.

Bygningens historie

Kromand Niels Chr. Christensen opfører Flauenskjold Kro i 1852. Den 1. april 1853 flytter Generalpostdirektionen brevsamlingsstedet fra Agersted Kro til Flauenskjold. Allerede den 23. august samme år havde Flauenskjold Kro det første større arrangement, idet Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab afholdte det første af mange årlige dyrskuer.

 

I foråret 1855 sendte kromand Niels Chr. Christensen en ansøgning til Hjørring Amt om tilladelse til at afholde et årligt marked den 19. september med kvæg, får, landlige produkter og fabricata. Han var på det tidspunkt 42 år, havde kone og 6 børn i alderen 1-10 år - og som medhjælper sin bror Chr. Christensen og 3 piger.

Amtsrådet vedtog at anbefale ansøgningen og at bemærke overfor Indenrigsministeriet “at ved anlæget af den mindre Landevej igennem Amtet fra Nørre Sundby til Sæbye i en strækning af 4,5 Mile er en mindre Kroe blevet etableret i Flauenskjold omtrent midt imellem Hjallerup og Sæbye, idet en stor, vel indrettet Bygning er blevet opført med passende Lokale for Rejsende, samt Rejselade, en stor Stald med hensyn til at Posten skifter Heste sammensteds, m.v. Ved denne Kroe er megen søgning af Rejsende, der er tiltagen idet bemeldte Landevej, der følger en aldeles ny Linie og er dragen mere vestlig igennem de store Dronninglund, Voer m.fl. Sogne, har bevirket en bekvem Forbindelse imellem til deels frugtbare Egne af et vidtudstrakt Distrikt.”

Tilladelsen blev givet, og det første af de årlige markeder blev afholdt samme år.

 

Dengang var det forbudt at have butikshandel på landet, det var forbeholdt købstæderne. Ønskede man at købe sukker, krydderier, stof, bånd, tallerkner eller køkkenudstyr, måtte man gå til Sæby eller sejle over fjorden til Aalborg. Men i kølvandet på den frie grundlov af 1848 kom en række love om næringsfrihed - og den 29. december 1857 blev der givet tilladelse til at oprette Kjøbmands- og Høkerhandel i forbindelse med gæstgiveri og krohold på landet. Det blev straks udnyttet af den aktive mand i Flauenskjold Kro. 

 

Byen overtager bygningen i 2002. Efter en gennemgående renovering driver den valgte bestyrelse bygningen videre som Jyske Ås Kulturhus og vandrehjem. Planen var at drive vandrehjem og udleje festlokaler på stedet. Den del af bygningen, der skulle drives som vandrehjem viste sig imidlertid at være i så dårlig stand, at det ikke kunne betale sig at renovere det. Derfor blev den del af bygningen revet ned. 

 

I erkendelse af, at det ikke er muligt at drive vandrehjem i bygningen ændres navnet i december 2018 til Flauenskjold Kulturhus.

Del siden